IV. ÚS 32/99

29. 01. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 32/99

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti, kterou podala A. I., zastoupená JUDr. V. M., advokátem, proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 38 Ca 230/97, ze dne 15. září 1998,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ve včasně podané ústavní stížnosti stěžovatelka napadá výše uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy - pozemkového úřadu ze dne 9. června 1997, sp. zn. PÚ 5291/92, a kterým se věc vrací k dalšímu řízení. Je tedy zřejmé, že nebylo rozhodnuto ve věci samé, což je předpokladem přípustnosti ústavní stížnosti dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Je sice pravdou, že správní úřad bude v dalším řízení vázán právním názorem soudu. Tak je tomu ostatně i za situace, kdy odvolací soud zruší rozhodnutí soudu prvého stupně a věc mu vrátí. Teprve tehdy, kdy už bude pravomocným rozhodnutím zasaženo do základních práv či svobod stěžovatelky, může přicházet v úvahu, aby se věcí zabýval Ústavní soud. V opačném případě by vedle sebe paralelně probíhala dvě řízení, což dosud Ústavní soud ve své judikatuře jednoznačně odmítá.

IV. ÚS 32/99
S ohledem na uvedenou skutečnost Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 29. ledna 1999
JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 1. 1999, sp. zn. IV. ÚS 32/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies