III. ÚS 527/98

01. 02. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 527/98-4
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ

Ústavního soudu
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele M.V., o návrhu ze dne 14. prosince 1998, t a k t o :

Návrh se odmítá.
Odůvodnění :

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu 16. prosince 1998, se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu orgánů, které se zabývaly nároky TJ.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud dne 6. ledna 1999 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž za tímto účelem stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy. Přes poučení o následcích nesplnění výzvy nebyly vady návrhu odstraněny, zejména navrhovatel nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem [§ 41 písm. b), § 30 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Pro výše uvedené byl návrh, pro neodstranění jeho vad, v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnut.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně 1. února 1999

JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 2. 1999, sp. zn. III. ÚS 527/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies