IV. ÚS 23/99

02. 02. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 23/99

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Zarembové a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Pavla Varvařovského, ve věci ústavní stížnosti E. S., zastoupené Mgr. I. S., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. října 1998, sp. zn. 6 Nc 633/98,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ve včasně podané ústavní stížnosti napadá stěžovatelka usnesení, jímž nebyli soudci Okresního soudu v Českém Krumlově vyloučeni z projednávání sporu stěžovatelky, vedeného u jmenovaného soudu pod sp. zn. 4 C 953/97, z důvodu
navrženého stěžovatelkou, která shledala, že pracovnice pověřená jednat za odpůrce - školský úřad v Českém Krumlově, M. J., je současně přísedící u Okresního soudu v Českém Krumlově.
Krajský soud v Českých Budějovicích, jakožto účastník řízení, ve svém vyjádření uvedl, že v rozhodování o podjatosti jednal jako soud nadřízený dle § 16 o.s.ř., a neshledal tuto námitku jako důvodnou, s ohledem na skutečnost, že působení zástupkyně odpůrce jako přísedící u soudu, nemá samo o osobě vliv na objektivní a nestranné rozhodování soudu v jiných věcech, kde ve funkci přísedící nerozhoduje. Dále uvedl, že u každého soudu se podílejí na rozhodování přísedící, zaměstnaní u jiných subjektů a že proto jsou tito vyloučeni z rozhodování ve věcech, v nichž je jednou ze stran právě zaměstnavatel přísedícího. Není však důvod pro

IV. ÚS 23/99

apriorní podjatost celého soudu. Znamenalo by to nepředstavitelné množství případů, kde by zákonný soudce byl vylučován z rozhodování a vyřízení těchto věcí by z toho důvodu bylo přesouváno na jiný soud. Proto se senát krajského soudu domnívá, že ani v konkrétní věci nedošlo k porušení základních práv účastníka, jmenovitě pak čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní soud shledal postup Krajského soudu v Českých Budějovicích adekvátním a nikterak se nepříčí ústavním zásadám spravedlivého procesu. Proto ústavní stížnost odmítl dle ustanovení § 43 odst. 2 lit. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 2. února 1999
JUDr. Eva Zarembová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 2. 1999, sp. zn. IV. ÚS 23/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies