I. ÚS 548/98

09. 02. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

I. ÚS 548/98
ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI
Ústavního soudu
Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele F. Š., zastoupeného advokátem JUDr. J. B., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 1998, č.j. 11 Co 907/97-167, t akt o

Ústavní stížnost se o d m í t á.
Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 30. 12. 1998 domáhá zrušení výše uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Tímto rozsudkem byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 10. 7. 1997, č.j. 13 C 155/91-146, "s tím", že navrhovatel (nyní stěžovatel) je povinen zaplatit odpůrkyni J. Š. náklady řízení před soudem I. stupně ve stanovené výši na účet označeného advokáta do 3 dnů od právní moci rozsudku a že je povinen zaplatit odpůrkyni na nákladech odvolacího řízení částku 3.250,- Kč, na účet JUDr. M. P., advokátky v Novém Jičíně, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku. Stěžovatel se v předmětném řízení domáhal, aby odpůrkyně zaplatila částku 75.000,- Kč s příslušenstvím a jeho žaloba byla okresním soudem zamítnuta.
Podle ust. § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato Lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. I když stěžovatel podal proti napadenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě dovolání, Nejvyšší soud České republiky je usnesením ze dne 27. 10. 1998, č.j. 25 Cdo 1720/98-190, odmítl s odůvodněním, že dovolání směřovalo
1

I. ÚS 548/98
proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné. Stěžovatel toto usnesení Nejvyššího soudu ČR ústavní stížností nenapadl.

Za tohoto stavu - jak plyne z konstantní judikatury Ústavního soudu - je posledním prostředkem, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, jím napadený rozsudek Krajského, soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 1998, sp. zn. 11 Co 907/97, který byl doručen
právnímu zástupci stěžovatele dne 10. 6. 1998. To je patrno z poštovní doručenky založené ve spise, zn. 13 C 155/91, Okresního soudu v Ostravě na č.l. 172v. Ústavní stížnost proti tomuto rozsudku však byla podána na poštu až dne 30. 12. 1998, takže jde o návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem o Ústavním soudu.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 9. února 1999

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 2. 1999, sp. zn. I. ÚS 548/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies