II. ÚS 493/98

12. 02. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

II. ÚS 493/98
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele O.S., o návrhu ze dne 24. 11. 1998, t a k t o :

Návrh se odmítá. O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se svým návrhem domáhal rozhodnutí, dle kterého by věc, týkající se jeho trestního oznámení ohledně sporu, vedeného u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 7 C 165/78 a Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 16 Co 527/78, byla vrácena státnímu zastupitelství k podání žaloby na znalce a soudce těchto soudů podle § 158 tr. zákona a § 5 zák. č. 198/1993 Sb., a aby bylo zrušeno rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství ČR ze dne 16. 10. 1998, sp. zn. 1 NZn 2046/98, o odložení podnětu k trestnímu oznámení.

Vzhledem k tomu, že podání navrhovatele nesplňovalo náležitosti zák. č. 182/1993 Sb., byl navrhovatel přípisem, doručeným mu oproti podpisu dne 7. 12. 1998, vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě do 10. 1. 1999, přičemž tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že v řízení před
1

II. ÚS 493/98
Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepisu návrhu. Přípisy, doručeným Ústavnímu soudu dne 7. a 18. 1. 1999, navrhovatel požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad do 31. 1. 1999. Jeho žádosti včetně požadované lhůty bylo vyhověno a současně byl upozorněn, že zákonem stanovené lhůty nelze obcházet prodlužováním soudcovských lhůt.

Přes toto upozornění navrhovatel požadoval další prodloužení lhůty a následně přípisem ze dne 28. 1. 1999 sdělil, že se mu právního zástupce nepodařilo zajistit a žádal, aby se mohl zastupovat před Ústavním soudem sám.

Po uplynutí i prodloužené lhůty k odstranění vad Ústavní soud návrh znovu přezkoumal a dospěl k závěru, že se jedná o návrh, který přes přípis ze dne 28. 1. 1999 nemá náležitosti zák. č. 182/1993 Sb. především proto, že navrhovatel není zastoupen advokátem.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
JUDr. Iva Brožová
V Brně dne 12. 2. 1999 soudkyně Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 1999, sp. zn. II. ÚS 493/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies