III. ÚS 414/98

17. 02. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 414/98
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů O.K. a JUDr. J.K., zastoupených JUDr. M.K., proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. června 1998, sp. zn. 3 Cdon 662/96, mimo ústní jednání dne 17. 2. 1999 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :
Formálně vadnou ústavní stížností napadli stěžovatelé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a domáhali se jeho zrušení. Formální vada tohoto podání, totiž vada v předložené plné moci, byla stěžovatelům vytknuta s tím, že k jejich odstranění byla ústavním soudem určena lhůta v trvání 30 dnů.

Podáním ze dne 4. 11. 1998 předložil zástupce stěžovatelů "specielní plné moci obou navrhovatelů", nicméně i tyto plné moci (v jejich odstavci druhém) obsahují zmocnění advokáta ustanovit za sebe substituty.
1

III. ÚS 414/98
S ohledem na posléze uvedené zjištění nezbývá než konstatovat, že formální vada, vytčená přípisem Ústavního soudu ze dne 15. 10. 1998, nebyla odstraněna, a proto nezbylo, než ústavní stížnost, jako formálně vadnou a rozpornou se zákonem (§ 31 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona), odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).
V Brně dne 17. února 1999
JUDr. Vlastimil Ševčík soudce Ústavního soudu ČR

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 2. 1999, sp. zn. III. ÚS 414/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies