I. ÚS 19/99

25. 02. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

I. ÚS 19/99 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelů M. H., I. M., a E. L., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Navrhovatelé se svým podáním ze drze 11. 1. 1999, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 13. 1. 1999, domáhají přezkoumání průběhu a výsledku voleb do zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry a prohlášení výsledků voleb za neplatné. V uvedené věci rozhodoval již Krajský soud v Ústí nad Labem, který stížnost navrhovatelů odmítl pro její opožděnost.

Po přezkoumání návrhu Ústavní soud zjistil, že návrh nemá náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Navrhovatelé neuvedli, které jejich základní právo nebo svoboda

1

I. ÚS 19/99
byly v průběhu voleb či postupem soudu porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), nebylo z něho patrno, čeho přesně se navrhovatelé domáhají, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatelé dovolávají (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák) a navrhovatelé nebyli zastoupeni advokátem (§ 30 cit. zák.).

Na základě shora uvedených skutečností byli navrhovatelé přípisem ze dne 21. 1. 1999 vyzváni Ústavním soudem, aby svoje podání uvedli do souladu se zákonnými požadavky a současně jim byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 20 dnů ode dne doručení výzvy navrhovatelům.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelé ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu neodstranili, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení, Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. února 1999
Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn. I. ÚS 19/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies