I. ÚS 503/98

25. 02. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

I. ÚS 503/98
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele E. D., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 9. 1998 a proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 11. 1998 (bez uvedení spisových značek), t a k t o
Ústavní stížnost se o d m í t á.
Odůvodnění:
Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 30. 11. 1998 domáhá přezkoumání v záhlaví uvedených (a blíže nespecifikovaných) rozhodnutí obecných soudů.
Ústavní soud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 5. 1. 1999, který stěžovatel obdržel dne 7. 1. 1999, k odstranění vad, na něž stěžovatele upozornil s poučením, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut.
Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. února 1999

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

1

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn. I. ÚS 503/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies