III. ÚS 18/99

02. 03. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III.ÚS 18/99
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele L. K., o návrhu ze dne 10. ledna 1999,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 13. ledna 1999, se navrhovatel domáhal přezkoumání postupu soudu v trestním řízení, vedeném proti jeho osobě, i jednání obhájce, který mu byl ustanoven.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud dne 21. ledna 1999 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž za tímto účelem stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy a poučil jej o následcích neodstranění vytčených vad [§ 41 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovateli dne 25. ledna 1999, ve lhůtě vady odstraněny nebyly, zejména navrhovatel nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 citovaného zákona).
Pro výše uvedené byl návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 2. března 1999
JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 3. 1999, sp. zn. III. ÚS 18/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies