I. ÚS 493/98

10. 03. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatele O. S., zastoupeného JUDr. P. B., advokátem,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:

Přípisem ze dne 24. 11. 1998 se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud ve věci jeho trestního oznámení na podání nepravdivého znaleckého posudku vrátil věc státnímu zastupitelství s pokynem k dodržování zákonů k vypracování pravdivého znaleckého posudku.

Po poučení Ústavním soudem, že věc je nutno předložit ve formě ústavní stížnosti a prostřednictvím advokáta, byl Ústavnímu soudu doručen přípis advokáta stěžovatele, v němž uvedl, že postup celé soustavy státního zastupitelství nebyl v souladu se zákonem a domnívá se, že došlo k porušení čl. 2 Listiny základních práv a svobod a žádá, aby Ústavní soud konstatoval, že opatřením Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 1. 10. 1998, sp. zn. 1 Kzn 1618/98 bylo porušeno právo stěžovatele na soudní a jinou právní ochranu ve smyslu ustanovení čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Soudce zpravodaj z tohoto přípisu zjistil, že nesplňuje podmínky podání ústavní stížnosti vyplývající ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a upozornil advokáta stěžovatele na jejich odstranění ve lhůtě do 28. 2. 1999.

Dne 10. 2. 1999 došel Ústavnímu soudu nový přípis advokáta stěžovatele, ve kterém sděluje, že již původní podání stěžovatel nadepsal jako ústavní stížnost a podepsal ho a má tedy za to, že tímto byly "tyto ryze formální náležitosti podání již splněny."

Dalším přípisem Ústavního soudu bylo advokátovi stěžovatele sděleno, že nebude-li do původně stanoveného data, tedy do 28. 2. 1999, podán nový odpovídající text ústavní stížnosti, bude původní podání O. S. odmítnuto.

Vzhledem ke skutečnosti, že shora uvedená lhůta marně uplynula, aniž byly odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo soudci zpravodaji než mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. března 1999 JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 3. 1999, sp. zn. I. ÚS 493/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies