III. ÚS 525/98

11. 03. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. J.K., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne
24. listopadu 1998, sp. zn. 10 Ca 330/98, mimo ústní jednání dne 11. března 1999 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění :

Ústavní stížností, podanou bez zákonem stanoveného zastoupení (§ 31 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona), brojil stěžovatel proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne
24. listopadu 1998 (10 Ca 330/98) a navrhl, s odkazem na ustanovení čl. 36 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod, aby Ústavní soud ústavní stížností napadené rozhodnutí (usnesení) obecného soudu zrušil.

Protože stěžovatel nebyl v zamýšleném řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a k ústavní stížnosti nepředložil ani rozhodnutí, proti němuž ústavní stížnost směřuje, byl na tyto formální vady svého podání Ústavním soudem upozorněn, tyto vady byly mu vytknuty s tím, že k jejich odstranění byla mu poskytnuta [pod následky plynoucími z ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona] lhůta v trvání 15 dnů.

Podáním ze dne 15. 2. 1999 stěžovatel částečně vytčené vady odstranil tím, že Ústavnímu soudu předložil dotčené rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, nicméně, pokud jde o své zastoupení, Ústavnímu soudu sdělil, že je "advokát, a že při jeho dřívějších podáních Ústavnímu soudu možnost sama sebe (zřejmě zastoupit) nebyla zpochybněna".

Pro úplnost sluší dodat, že ve výzvě k odstranění vad (viz shora) byl stěžovatel vysloveně upozorněn na stanovisko pléna Ústavního soudu publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky - sv. 9., pod Pl. ÚS - st. 1/96.

Za daného stavu nezbývá než konstatovat, že stěžovatel Ústavním soudem vytčené vady neodstranil, a proto nezbylo, než jeho ústavní stížnost jako formálně vadnou odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 11. března 1999

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 3. 1999, sp. zn. III. ÚS 525/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies