III. ÚS 530/98

12. 03. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 530/98

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele P.H., zastoupeného Mgr. L.J., o návrhu ze dne 16. listopadu 1998, t a k t o :

Návrh se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 18. prosince 1998, se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu orgánů, které nařídily a provedly domovní prohlídku v prostorách, jež sloužily k jeho bydlení, čímž došlo k porušení práva na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, na nedotknutelnost obydlí, práva na listovní tajemství, jak jsou zakotvena v Listině základních práv a svobod. Z těchto důvodů navrhl, aby Ústavní soud zrušil příkaz soudce Okresního soudu Plzeň-město ze dne 20. října 1998, sp. zn. 5 Nt 945/98, k vykonání domovní prohlídky proti a. s. C., příkaz vyšetřovatele Policie ČR ze dne 20. října 1998, ČVS: KVV 183/30-98, a souhlas KSZ ze dne 20. října 1998 pod sp. zn. 1 KZn 82/98 k prohlídce jiných prostor a pozemků. Poukázal také na označení subjektu, vůči němuž měl příkaz k domovní prohlídce směřovat - označení bylo nepřesné, a proto nebyl dán právní podklad k vykonání domovní prohlídky.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, návrh odmítne, je-li podán někým zjevně neoprávněným. [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu listin, předložených stěžovatelem, bylo zjištěno, že příkaz k domovní prohlídce, vydaný Okresním soudem Plzeň-město dne 20. října 1998 na návrh KSZ, se nevztahoval na prohlídku nemovitosti či bytu stěžovatele, nešlo tedy o postup orgánů, kterým by byla porušena práva navrhovatele, jichž se dovolává. Proto stížnost proti označenému příkazu k domovní prohlídce a postupu Policie ČR, a KSZ v Plzni ve věci podezření z trestného činu I.M. a JUDr. J.K. podal jako osoba neoprávněná. Kromě uvedeného, podle protokolu o provedení domovní prohlídky ČVS: KVV 183/30-98, se této stěžovatel dne 26. října 1998 jako vedoucí bezpečnostní služby objektu účastnil, jako pracovník vlastníka objektu převzal příkaz k prohlídce, místnost, která byla za jeho asistence prohlédnuta, je označena jako kancelář vedoucího. Protokol v tomto znění navrhovatel podepsal.
S ohledem na uvedená zjištění byl návrh, v souladu s § 43 odst. l písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 12. března 1999

JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 3. 1999, sp. zn. III. ÚS 530/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies