III. ÚS 364/98

17. 03. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 364/98
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud ČR rozhodl ve věci ústavní stížnosti navrhovatele D.Z., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění :
Navrhovatel podal dne 14. 8. 1998 ústavní stížnost, v níž napadl rozhodnutí Policie ČR, ze dne 24. 2. 1995, čj. PVC-246/IPC-06-95-Pa, kterým mu byl zakázán pobyt na území ČR na 10 let.
Ze zprávy Policie České republiky, ze dne 5. 2. 1999 Ústavní soud zjistil, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 24. 2. 1995. Dne 10. 4. 1995 podal navrhovatel proti tomuto rozhodnutí odvolání, o němž rozhodlo ŘP tak, že je zamítlo. Zamítavé rozhodnutí navrhovatel převzal dne 1. 6. 1995, kdy nabylo právní moci.
Podle ust. § 72 odst. 2 lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně

III. ÚS 364/98
práva poskytuje a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že navrhovatel svou ústavní stížnost podal po lhůtě shora uvedené.
S ohledem na uvedenou skutečnost proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.
P o u č e n í: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 17. března 1999

JUDr.Vladimír JURKA
soudce Ústavního soudu ČR

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 3. 1999, sp. zn. III. ÚS 364/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies