II. ÚS 481/98

26. 03. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelky Mgr. D. K., o návrhu ze dne 7. 11. 1998, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatelka se svým návrhem s poukazem na porušení základních práv domáhala přešetření a zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ve věci žádosti o obnovu řízení v kauze přezkumu rozhodnutí Finančního ředitelství Ostrava 1.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka současně požádala o posečkání s předložením plné moci a doplnění ústavní stížnosti do konce roku, byla jí lhůta k odstranění vad návrhu poskytnuta až do 10. 1. 1999, o čemž byla vyrozuměna přípisem Ústavního soudu, doručeným jí oproti podpisu dne 8. 12. 1998. Další žádosti navrhovatelky o prodloužení lhůty o jeden měsíc bylo opět vyhověno a přípisem, doručeným jí oproti podpisu dne 22. 1. 1999, jí byla lhůta prodloužena do 11. 2. 1999 s tím, že se jedná o lhůtu konečnou, neboť zákonnou lhůtu k podání ústavní stížnosti nelze obcházet prodlužováním soudcovských lhůt pro odstranění vad návrhu.

Navrhovatelka však neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené a naopak přes výslovné shora citované upozornění opět požádala o prodloužení lhůty, za této situace Ústavnímu soudu nezbylo než návrh dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnout.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

JUDr. Iva Brožová
V Brně dne 26. 3. 1999 soudkyně Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 3. 1999, sp. zn. II. ÚS 481/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies