II. ÚS 65/99

29. 03. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu

II. ÚS 65 / 99
Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu pana J. M., obsahujícího žádost o obnovu soudu, jmenovitě řízení před Okresním soudem v Trutnově, mimo ústní jednání takto:
Návrh se podle § § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
odmítá.

Odůvodnění

Dne 5. 2. 1999 došel Ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 2. 2. 1999, jehož obsahem byla žádost o obnovu soudu, jmenovitě řízení před Okresním soudem v Trutnově.
Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), požadované náležitosti. Navrhovatel byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona.
K odstranění vad návrhu se navrhovateli určila třicetidenní lhůta.
Vyrozumění o odstranění vad návrhu mu bylo doručeno dne 18. 2. 1999. Konec určené lhůty připadl na den 22. 3. 1999, tj. na první pracovní den, následující po dni pracovního klidu, v němž lhůta uplynula (20.3. 1999).
Jelikož Ústavnímu soudu do dne 22. 3. 1999 návrh na zahájení řízení, který by odpovídal požadavkům zákona, jak o nich byl navrhovatel vyrozuměn, nedošel, nezbylo, než podaný návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. (§ 43 odst. 3 zákona)

V Brně dne 29. 3. 1999

JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 3. 1999, sp. zn. II. ÚS 65/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies