II. ÚS 80/99

30. 03. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

II.ÚS 80/99

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu O. H., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel učinil k Ústavnímu soudu dvě podání, jež byla tomuto orgánu doručena poštou 12. a 17.2.1999.
Z podání je toliko patrno, že stěžovatel se domáhá ochrany svých práv, jež měla být porušena během trestního řízení, jinak však návrh nesplňuje podmínky zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a nemá ani obsahové ani formální náležitosti, které tento zákon předepisuje.
Soudce zpravodaj proto stěžovatele poučil o tom, jak vady návrhu odstranit a poskytl mu k tomu lhůtu 1 měsíce od doručení výzvy k odstranění vad návrhu a upozornil ho, že v případě nevyhovění výzvě bude návrh odmítnut.
Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena do vlastních rukou 23.2.1999 a protože stěžovatel vady návrhu do dnešního dne neodstranil, soudce zpravodaj návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm.a) zákona č. 182/1993 Sb.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. března 1999

JUDr. Miloš Holeček
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 3. 1999, sp. zn. II. ÚS 80/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies