II. ÚS 535/98

06. 04. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Antonína Procházky a soudců Ivy Brožové a Vojtěcha Cepla ve věci ústavní stížnosti E.P., zastoupené advokátkou JUDr. D.S., o ústavní stížnosti proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 9. 1998, sp. zn. 7 A 126/96, t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelka se svým návrhem domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Vrchního soudu v Praze, kterým byla zamítnuta ve správním soudnictví žádost stěžovatelky o vydání osvědčení o státním občanství, kterého se domáhala pro účely restitučního řízení s odůvodněním, že podmínka státního občanství je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

Ústavní soud přezkoumal ústavní stížnost spolu s připojeným spisem Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 7 A 126/96, a dospěl k závěru, že jde o ústavní stížnost zjevně neopodstatněnou, neboť ústavností podmínky státního občanství se Ústavní soud již ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 33/96 zabýval, přičemž dospěl k závěru, že podmínka státního občanství není v rozporu s Ústavou ČR, Listinou ani mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR. Ostatně stěžovatelka vlastní návrh na zrušení zákonné podmínky státního občanství ani nepodala. Za této situace Ústavnímu soudu nezbylo než návrh stěžovatelky dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
V Brně dne 6. 4. 1999 předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 4. 1999, sp. zn. II. ÚS 535/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies