IV. ÚS 106/99

09. 04. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 106/99

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti L. S., zastoupené JUDr. A. V., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 17 Co 736/97, ze dne 14. 1. 1999,

t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelka se svou ústavní stížností domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně. Tímto usnesením, jak Ústavní soud zjistil z jeho obsahu, bylo odmítnuto jako opožděné podle § 218 odst. 1 písm. a) odvolání stěžovatelky, směřující proti rozsudku Okresního soudu ve Znojmě, čj. 4 C 1438/92-112, ze dne 9. 7. 1997, jímž byl zamítnut návrh na určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 19. 2. 1954. Z uvedeného zjištění plyne, že proti ústavní stížností napadenému usnesení odvolacího soudu je ve smyslu ustanovení § 238a odst. 1 písm. e) o.s.ř. přípustné dovolání, přitom z obsahu ústavní stížnosti nevyplývá, že by stěžovatelka dovolání podala. Za tohoto stavu bylo proto nutno ústavní stížnost odmítnout jako nepřípustnou podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť stěžovatelka nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně jejího práva poskytuje (§ 75 odst. 1 citovaného zákona).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. dubna 1999

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 4. 1999, sp. zn. IV. ÚS 106/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies