II. ÚS 29/99

12. 04. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

II. ÚS 29/99

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. L. L., zastoupené JUDr. I. H., advokátem, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 17. 11. 1998, sp. zn. FŘ-3017/98-120, a o návrhu na odklad vykonatelnosti, takto:

Ústavní stížnost se o d m í t á.
O d ů v o d n ě n í

Stěžovatelka se ve své ústavní stížnosti domáhala s odvoláním na porušení čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst. 3, č1. 4 odst. 1, čl. 4 odst. 4, čl. 9 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 1, čl. 4 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a s tvrzením, že tato ústavní stížnost přesahuje vlastní zájmy stěžovatelky, zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 17. 11. 1998, vydaného pod sp. zn. FŘ-3017/98-120, a dále se domáhala odkladu vykonatelnosti téhož rozhodnutí.

Dle ustanovení § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže
1

2
II. ÚS 29/99
stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Dle ustanovení § 75 odst. 2 písm. a) téhož zákona Ústavní soud neodmítne přijetí ústavní stížnosti, i když není splněna podmínka podle předchozího odstavce, jestliže stížnost svým významem přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a byla podána do jednoho roku ode dne, kdy ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti, došlo.

Protože ústavní soud z připojeného spisu Krajského soudu v Brně, sp. zn. 30 Ca 9/99, zjistil, že stěžovatelka podala žalobu na přezkoumání zákonnosti ústavní stížností napadeného rozhodnutí finančního ředitelství a přitom podmínkou pro aplikaci § 75 odst. 2 písm. a) je právě nevyčerpání všech procesních prostředků ochrany práv, nezbylo ústavnímu soudu než ústavní stížnost stěžovatelky dle ustanovení § 75 odst. 1 § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout jako návrh nepřípustný.

Vzhledem k odmítnutí ústavní stížnosti nebylo rozhodováno ani o návrhu na odklad vykonatelnosti.

P o u č e n í: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
JUDr. Iva Brožová
V Brně dne 12. 4. 1999 soudkyně Ústavního soudu

2

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 4. 1999, sp. zn. II. ÚS 29/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies