Pl. ÚS 26/98

13. 04. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud v plénu ve složení JUDr. Iva Brožová, JUDr. Vojtěch Cepl, JUDr. Vladimír Čermák, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Miloš Holeček, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Vladimír Jurka, JUDr. Zdeněk Kessler, JUDr. Vladimír Klokočka, JUDr. Vladimír Paul, JUDr. Antonín Procházka, JUDr. Vlastimil Ševčík, JUDr. Pavel Varvařovský a JUDr. Eva Zarembová rozhodl o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky, zastoupené Mgr. Romanem Vaňkem, Dr., advokátem Advokátní kanceláře, 664 44 Ořechov, Ořechovičská 19, na zrušení ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb., takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Skupina 19 senátorů Senátu Parlamentu České republiky podala pro rozpor s čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 3, čl. 11 odst. 1 a 4, čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod Ústavnímu soudu návrh na zrušení ustanovení § 4 odst. 5, in eventum na zrušení věty druhé uvedeného ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o loteriích"). O ustanovení ve znění návrhem napadeném byl zákon č. 202/1990 Sb. doplněn poslední novelou tohoto zákona vydanou ve Sbírce zákonů pod č. 149/1998, která nabyla účinnosti dnem 1. 9. 1998, s výjimkou ust. § 4 odst. 6 až 8, § 4b odst. 1 a §. 17 odst. 8, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Zákon č. 149/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., byl po jeho zamítnutí Senátem Parlamentu ČR (dne 22.4.1998) opakovaně schválen Poslaneckou sněmovnou dne 12.5.1998 potřebnou nadpoloviční většinou všech poslanců, a to 138 hlasy poslanců. Prezident republiky využil svého práva daného mu ústavou v čl.. 50 dost. 1 a takto přijatý zákon vrátil Poslanecké sněmovně. O takto vráceném zákonu hlasovala Poslanecká sněmovna znovu dne 18.6.1998 a potřebnou většinou - 133 hlasy - na něm setrvala. Po podepsání zákona příslušnými ústavními činiteli s výjimkou prezidenta republiky pak byl zákon řádně vyhlášen ve Sbírce zákonů České republiky.

Dne 11. 3. 1999 Parlament ČR přijal další novelu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, kterou bylo mino jiné novelizováno i návrhem skupiny senátorů napadené ustanovení § 4 odst. 5 uvedeného zákona. Tato novelizace byla provedena zákonem č. 63/1999 Sb., který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 26, rozeslané dne 9. 4. 1999. Tímto dnem tedy pozbylo platnosti i ustanovení § 4 odst. 5 uvedeného zákona, ve znění napadeném návrhem skupiny senátorů, a Ústavní soud proto z tohoto důvodu podle § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řízení o návrhu skupiny senátorů zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. dubna 1999

JUDr. Zdeněk Kessler předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 4. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 26/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies