II. ÚS 522/98

26. 04. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci návrhu ústavní stížnosti V.B., t a k t o :

N á v r h ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Podaným návrhem, který došel Ústavnímu soudu dne 15. 12. 1998, stěžovatel poukazuje na postup Ministerstva spravedlnosti a Vrchního soudu v Praze, kterým bylo odmítnuto jeho dovolání pro pozdní podání.

Z podaného návrhu není zřejmé, proti čemu vlastně navrhovatel brojí, když převážně se dovolává morálně politických aspektů a pod tímto zorným úhlem kritizuje Ministerstvo spravedlnosti.

Protože se v podstatě ani nejednalo o ústavní stížnost podle zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podání stěžovatele vykazovalo podstatné vady, byl vyzván dopisem ze dne 4. 1. 1999 k jejich odstranění.

V odpovědi na tuto výzvu v dopise ze dne 7. 1. 1999 si vadně vykládá ustanovení zákona o Ústavním soudu, vady návrhu stěžovatel neodstranil a nadále trvá na projednání návrhu, ze kterého nelze ani zjistit, proti kterému rozhodnutí směřuje a kdy nabylo toto rozhodnutí právní moci. Z přiložených dokladů se zjišťuje, že se jedná o usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 8. 1994, č. j. 7 Cdo 1477/94, kterým bylo odmítnuto jeho dovolání, a to pro opožděné podání. V daném případě je také vyloučeno podání ústavní stížnosti, a to pro uplynutí předepsané lhůty podle ustanovení § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb.

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl, neboť stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 26. dubna 1999

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 4. 1999, sp. zn. II. ÚS 522/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies