I. ÚS 355/98

27. 04. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů K. S. a J. S., obou zastoupených JUDr. J. R., komerčním právníkem, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 9. 1997, sp. zn. 22 Ca 8/97, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelé se ústavní stížností ze dne 3. 8. 1998 domáhali zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Jeseníku, okresního pozemkového úřadu, ze dne 4. 11. 1996, č.j. PÚ 2758/3505/96-tk/4, v restituční věci podle zákona č. 229/1991 Sb.

Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 16. 3. 1999, který stěžovatelé obdrželi dne 18. 3. 1999, vyzval k odstranění vad, na něž stěžovatele upozornil s tím, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut.

Protože stěžovatelé neodstranili vady návrhu ve lhůtě jim k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 27. dubna 1999

JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 4. 1999, sp. zn. I. ÚS 355/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies