III. ÚS 151/97

29. 04. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 151/97-11

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele arch. Z.M., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze sp. zn. 27 Co 439/96-78, ze dne 16. ledna 1997, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem, podaným k Ústavnímu soudu dne 30. dubna 1997, se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. ledna 1997, sp. zn. 27 Co 439/96.
Navrhovatel, který spolu s ústavní stížností předložil plnou moc ze dne 2. dubna 1997, byl vyzván k odstranění vad návrhu - k předložení řádné plné moci, s poukazem na ustanovení § 31 odst. 1 a 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přes doručení této výzvy s poučením o následcích neodstranění vad návrhu obdržel Ústavní soud dne 23. dubna 1999 plnou moc, která opět není v souladu s výše citovaným ustanovením zákona - vada návrhu tedy odstraněna nebyla.
Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
S ohledem na uvedená zjištění a citovaná právní ustanovení bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. dubna 1999
JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 4. 1999, sp. zn. III. ÚS 151/97, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies