III. ÚS 84/99

05. 05. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 84/99-4

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelky A. D., o návrhu ze dne 14. února 1999,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 16. února 1999, se navrhovatelka domáhala přezkoumání postupu soudu, u něhož je vedeno řízení ve věci, týkající se jejího nároku na důchod.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud dne 3. března 1999 vyzval navrhovatelku k odstranění vad návrhu, přičemž za tímto účelem stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy a poučil ji o následcích neodstranění vytčených vad [§ 41 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovatelce 5. března 1999, ve lhůtě vady odstraněny nebyly, zejména navrhovatelka nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30 citovaného zákona).
Pro výše uvedené byl návrh podle ustanovení 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 5. května 1999
JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 5. 1999, sp. zn. III. ÚS 84/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies