III. ÚS 156/99

10. 05. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 156/99-3

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele A. P., o návrhu ze dne 22. března 1999,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 24. března 1999, se navrhovatel domáhal přezkoumání postupu příslušníků Vězeňské služby ČR při výkonu trestu ve Věznici Valdice u Jičína.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud 31. března 1999 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž za tímto účelem stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy a poučil jej o následcích neodstranění vytčených vad [§ 41 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovateli 2. dubna 1999, ve lhůtě vady odstraněny nebyly, zejména navrhovatel nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 citovaného zákona).
Pro výše uvedené byl návrh podle ustanovení 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 10. května 1999
JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 5. 1999, sp. zn. III. ÚS 156/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies