III. ÚS 110/99

11. 05. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o návrhu P. W., zastoupeného JUDr. J. B., advokátem,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel svým návrhem podaným Ústavnímu soudu dne 1. 3. 1999 se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Praze, sp. zn. 9 To 451/98, ze dne 11. 11. 1998, s tím, že uvedeným rozhodnutím byla porušena jeho základní práva obsažená v čl. 90 Ústavy ČR a čl. 8 odst. 2 i čl. 36 odst. Listiny základních práv a svobod.

Na tomto místě nutno uvést, že ústavní stížnost lze dle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. l), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Ze spisu Okresního soudu v Mělníce, sp. zn. 1 T 214/97, Ústavní soud zjistil, že uvedené usnesení Krajského soudu v Praze, č.j. 9 To 451/98-173, ze dne 11. 11. 1998, (jehož vyhlášení byl navrhovatel osobně přítomen), kterým bylo zamítnuto odvolání navrhovatele mu bylo v souladu s trestním řádem (§§ 62, 63) doručeno dne 21.12. 1998. Jak již zmíněno, ústavní stížnost k uvedené věci podal navrhovatel dne 1. 3. 1999.

S poukazem na uvedené skutečnosti potom Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. května 1999

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 5. 1999, sp. zn. III. ÚS 110/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies