6 Ads 33/2011 - 71

24. 05. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohuslavem Hnízdilem v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalované ze dne 5. 1. 2010, č. j. 2867/10, v řízení o kasačních stížnostech žalobce 1) ze dne 2. 6. 2010 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 4. 2010, č. j. 30 A 20/2010 - 7, a 2)ze dne16. 12. 2010 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 11. 2010, č. j. 30 A 20/2010 - 42,

takto:

Bod II. výroku usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2011, č. j. 6 Ads 33/2011 - 65, správně zní: „Kasační stížnost ze dne 16. 12. 2010 se odmítá.“

Bod III. výroku usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2011, č. j. 6 Ads 33/2011 - 65, správně zní: „Kasační stížnost ze dne 2. 6. 2010 se odmítá.“

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2011, č. j. 6 Ads 33/2011 - 65, bylo nedopatřením v bodě II. výroku tohoto usnesení uvedeno, že se odmítá kasační stížnost ze dne 2. 6. 2010, a v bodě III. výroku citovaného usnesení, že se odmítá kasační stížnost ze dne 16. 12. 2010.

Tuto zjevnou nesprávnost proto Nejvyšší správní soud opravil vydáním tohoto opravného usnesení (§ 54 odst. 4 aa § 55 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen „s. ř. s.“).

Podle § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení.

Z vyložených důvodů bylo usnesení ve výroku v bodě II. a III. opraveno tak, jak výše uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. května 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2011, sp. zn. 6 Ads 33/2011 - 71, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies