Aprn 6/2011 - 6

23. 05. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, ve věci řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 6 Ca 295/2009 - 16 ze dne 21. 7. 2010, vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 6 Ads 66/2011, o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu

takto :

I. Návrh se zamítá .

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 10. 5. 2011 doručeno podání navrhovatele, kterým se domáhá určení lhůty k provedení procesních úkonů u žádosti o nahlédnutí do spisu i žádosti o ustanovení zástupce. Uvádí, že od podání žádosti uplynuly již dva měsíce, není zastoupen a nemá prostředky na cestování do Brna.

Nejvyšší správní soud zjistil, že v předmětné věci bylo o kasační stížnosti navrhovatele rozhodnuto dne 18. 5. 2011. Nejvyšší správní soud usnesením č. j. 6 Ads 66/2011 - 38 usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010, č. j. 6 Ca 295/2009 – 16 zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení.

Podle § 174a odst. 7 téhož zákona pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází. Jak je zřejmé z výše uvedeného, byly naplněny předpoklady pro postup dle ust. § 174a odst. 7 cit. zákona, neboť ve věci již bylo rozhodnuto.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 174a odst. 8, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 174a odst. 9 zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 23. května 2011

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2011, sp. zn. Aprn 6/2011 - 6, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies