4 Ads 58/2010 - 117

21. 04. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobkyně: Bc. A. D., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2009, č. j. 1 Cad 45/2009 - 35,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaná rozhodnutím ze dne 17. 9. 2008, č. X, zamítla žádost žalobkyně o plný invalidní důchod. Žalobu proti tomuto rozhodnutí žalované zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 3. 11. 2009, č. j. 1 Cad 45/2009 - 35. Proti němu podala žalobkyně v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V podání ze dne 15. 4. 2011, které bylo adresováno Nejvyššímu správnímu soudu a jemu doručeno dne 21. 4. 2011, však žalobkyně výslovně uvedla, že „beru tímto zpět žalobu - Kasační stížnost - na Invalidní důchod a jeho doplacení . .“. Tento projev vůle je zcela jednoznačný, určitý a nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že jím žalobkyně zamýšlela ukončit řízení o kasační stížnosti jeho zastavením. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 47 písm. a) soudního řádu správního řízení o kasační stížnosti zastavil. S ohledem na tento výsledek pak podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první soudního řádu správního nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2011

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2011, sp. zn. 4 Ads 58/2010 - 117, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies