20 Cdo 4805/2016

13. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, identifikační číslo osoby 27232433, zastoupeného JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem v Plzni, Vlastina 602/23, proti povinné V. H., pro 17 591,50 Kč s příslušenstvím, o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 7 Nc 3282/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2014, č. j. 23 Co 278/2014-159, takto:


Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:


Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 17. 4. 2014, č. j. 7 Nc 3282/2007-148, kterým Okresní soud v Kutné Hoře nevyhověl žádosti povinné o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení právního zástupce. Uzavřel, že osobní poměry povinné by sice podmínky pro přiznání osvobození od soudních poplatků splňovaly, ale v daném případě jde o uplatňování nebo bránění práva, které nemá naději na úspěch (povinná požaduje zastoupení v řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2013, č. j. 23 Co 472/2013-120, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu povinné na zastavení exekuce pro nemajetnost).

Usnesení odvolacího soudu opět povinná napadla dovoláním ze dne 31. 12. 2014.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 5. 11. 2007, č. j. 7 Nc 3282/2007-2, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2009, č. j. 23 Co 468/2009-22, byla nařízena exekuce na majetek povinné pro vymožení 17 591,50 Kč s příslušenstvím. Návrh povinné na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti okresní soud usnesením ze dne 24. 6. 2013, č. j. 7 Nc 3282/2007-100, zamítl a odvolací soud usnesením ze dne 28. 11. 2013, č. j. 23 Co 472/2013-120, potvrdil s tím, že vymáhaná pohledávka je v pořadí u České správy sociálního zabezpečení, kde je prováděna exekuce srážkami z důchodu povinné, a je předpoklad, že bude v budoucnu uspokojena. Proti usnesení krajského soudu na čl. 120 podala povinná dovolání a požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro toto dovolací řízení. Její žádosti vyhověno nebylo, což povinná napadá nyní projednávaným dovoláním. V mezidobí okresní soud usnesením ze dne 30. 3. 2016, č. j. 7 Nc 3282/2007-283, ve spojení s usnesením krajského soudu ze dne 28. 7. 2016, č. j. 23 Co 213/2016-298, odmítl pro opožděnost dovolání povinné proti usnesení krajského soudu na čl. 120.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dovolací řízení, pro něž povinná požadovala ustanovení advokáta a osvobození od soudního poplatku, bylo pravomocně skončeno. Proto je dovolání povinné v důsledku okolností nastalých po vydání napadeného rozhodnutí již bezpředmětným (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, či ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3863/2014, příp. usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. III. ÚS 1057/15) a Nejvyšší soud je odmítl.

Pro úplnost lze uvést, že i jinak včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu na čl. 120 by nebylo přípustné (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. prosince 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 20 Cdo 4805/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.4805.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies