33 Cdo 4856/2016

21. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 10
  • OSŘ - § 201
  • OSŘ - § 104 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně E. N., proti žalované O.K.V. Leasing, s.r.o.,se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 396 (identifikační číslo 63487063), zastoupené JUDr. Ivo Marethem, advokátem se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 2244/34, o odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 22 C 74/2015, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2015, č. j. 56 Co 398/2015-28, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 3. 2016, č.j. 56 Co 398/2015-40, takto:I. Řízení o „odvolání“ proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2015, č.j. 56 Co 398/2015-28, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 3. 2016, č.j. 56 Co 398/2015-40, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 9. 9. 2015, č.j. 22 C 74/2015-9, kterým Okresní soud ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí zamítl návrh žalobkyně na odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu sp. zn. R 681/2013 ze dne 4. 11. 2013 vydaného Mgr. Marcelem Labounkem, rozhodcem v Rožnově pod Radhoštěm, Meziříčská 774.Proti usnesení krajského soudu podala žalobkyně odvolání, které však není opravným prostředkem proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího (srov. § 201, § 10 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“). Tomu odpovídá i skutečnost, že Nejvyšší soud může být jen soudem prvního stupně nebo soudem dovolacím (srov. § 9 odst. 3, § 10a o.s.ř.) a že funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu občanský soud řád neupravuje.

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 větu první, o.s.ř.). Řízení o „odvolání“ proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů a jako soud, který je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 20 Cdo 3313/2011).


Nejvyšší soud proto řízení o „odvolání,“ které shora uvedenou vadou trpí, podle § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. prosince 2016

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. 33 Cdo 4856/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.4856.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies