33 Cdo 5615/2016

20. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně CP Inkaso s.r.o.,se sídlem v Praze 1, Opletalova 1603/57 (identifikační číslo 29027241), zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, proti žalovanému T. T. zastoupenému L. P., opatrovnicí, právně zastoupenému Mgr. Luďkem Holánem, advokátem se sídlem v Teplicích, Baarova 1594/16, o 78.559,87 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 9 C 92/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 2. 2016, č.j. 17 Co 707/2015-58, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í


Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení krajského soudu (výroku o nákladech řízení), které vzal podáním datovaným 9. 11. 2016 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek
V Brně 20. 12. 2016

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 33 Cdo 5615/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.5615.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies