33 Cdo 5346/2016

28. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně T-Mobile Czech Republic a.s.,se sídlem v Praze 4, Chodově, Tomíčkova 2144/1 (identifikační číslo 649 49 681), proti žalovanému J. B., zastoupenému Mgr. Ing. Pavlem Cinkem, advokátem se sídlem v Plzni, Veleslavínova 363/33, o určení zániku smluvního vztahu, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 14 C 426/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 4. 2016, č. j. 10 Co 57/2016-118, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví citovanému rozhodnutí krajského soudu, které vzala podáním ze dne 20. 12. 2016 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. prosince 2016

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 12. 2016, sp. zn. 33 Cdo 5346/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.5346.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies