20 Cdo 5428/2016

07. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České republiky – Krajského soudu v Ostravě, se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Havlíčkovo nábřeží č. 34, identifikační číslo osoby 002 15 732, proti povinnému Bc. L. R., pro 1 663 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku sp. zn. 29 EXE 6449/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2014, č. j. 66 Co 770/2014-83, takto:


Dovolání se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II. bod 2 přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.), neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (plnění představuje vymáhaná pohledávka oprávněného ve výši 1 663 Kč příslušenstvím, k jejímuž příslušenství se při zkoumání přípustnosti dovolání nepřihlíží – viz § 238 odst. 1 písm. d/ věta za středníkem o. s. ř.); za této situace se dovolací soud nezabýval (ne)splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 větu za středníkem ve spojení s § 241 o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (viz § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. prosince 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2016, sp. zn. 20 Cdo 5428/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5428.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies