21 Cdo 4328/2016

07. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce RNDr. T. H., zastoupeného Mgr. Martinem Strýčkem, advokátem se sídlem v Brně - Ponavě, U Červeného mlýna č. 64/1, proti žalované Mendelově univerzitě v Brně se sídlem v Brně - Černých Polích, Zemědělská č. 1665/1, IČO 62156489, zastoupené JUDr. Ing. Petrem Machálkem, Ph.D., advokátem se sídlem ve Vyškově - Městě, Pivovarská č. 58/8, o žalobě proti nerovnému zacházení, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 18/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. května 2016 č.j. 1 Co 149/2015-152, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Ing. Petra Machálka, Ph.D., advokáta se sídlem ve Vyškově - Městě, Pivovarská č. 58/8. />

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11.5.2016 č.j. 1 Co 149/2015-152 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. [podstatou námitek dovolatele je jeho nesouhlas se skutkovými zjištěními, která byla na základě konkrétního posouzení okolností případu rozhodující pro právní posouzení věci odvolacím soudem, tj. že žalobce neprokázal, že by jiný zaměstnanec žalované požadoval rozvrhové omezení v rozsahu jako žalobce a přesto mu týdenní pracovní doba nebyla stanovena tak jako žalobci; v tomto směru vyslovuje dovolatel nesouhlas s dokazováním, na jehož základě odvolací soud dospěl k závěru, že žalovaná neporušila povinnost rovného zacházení se všemi zaměstnanci, zejména proto, že odvolací soud neprovedl jím navržené důkazy a že provedené důkazy nesprávně zhodnotil], a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. prosince 2016
JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4328/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.4328.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies