30 Cdo 4780/2016

21. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce B. V., narozeného dne 27. března 1948, bytem v Čáslavi, Váchova 224/8, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 22.000.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 92/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. srpna 2015, č. j. 58 Co 264/2015-13, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Obvodní soud pro Prahu 2 (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 15. června 2015, č. j. 31 C 92/2015-6, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů.K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále již „odvolací soud“) usnesením ze dne 12. srpna 2015, č. j. 58 Co 264/2015-13, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále též „dovolatel“) sám dovolání a současně požádal, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven advokát.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 21. září 2015, č. j. 31 C 92/2015-18, rozhodl, že se dovolateli nepřiznává osvobození od soudních poplatků a dále zamítl jeho návrh, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven právní zástupce z řad advokátů. K odvolání dovolatele pak odvolací soud usnesením ze dne 21. října 2015, č. j. 58 Co 378/2015-26, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 19. září 2016, č. j. 31 C 92/2015-33, které bylo dovolateli doručeno dne 22. září 2016, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž byl poučen, že nebude-li plná moc ve stanovené lhůtě předložena, může Nejvyšší soud řízení zastavit.

Vzhledem k tomu, že dovolatel i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. prosince 2016

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4780/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.4780.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies