30 Cdo 5624/2016

19. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce Ing. M. F., zastoupeného JUDr. Jiřím Sobčíkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Nádražní 545/166, proti žalovanému Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v Ostravě, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, ve věci nejasného podání, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 54 C 1/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 3. 2016, č. j. 57 Co 187/2016-46, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:


Napadeným usnesením Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě jako soudu prvního stupně ze dne 29. 9. 2015, č. j. 54 C 1/2014-25, kterým bylo odmítnuto podání žalobce v části, v níž se domáhal nároků „z věcného břemene“.Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které však podáním ze dne 16. 11. 2016 vzal zpět.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.


V Brně 19. prosince 2016JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5624/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.5624.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies