26 Cdo 4446/2016

12. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobce Společenství vlastníků jednotek bl. 518, č.p. 129 – 142, ulice K. H. Borovského, Most, se sídlem v Mostě, K. H. Borovského bl. 518, č. p. 129, IČO 28749006, zastoupeného JUDr. Václavem Valným, advokátem se sídlem v Mostě, Čsl. armády 1766/84, proti žalovaným 1. P. D., M., zastoupenému Mgr. Markétou Zázvorkovou Malou, advokátkou se sídlem v Mostě, Jaroslava Průchy 1915/24, a 2. M. D., M., o 85.946 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 12 C 207/2011, o dovolání žalovaného č. 1 proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. května 2014, č. j. 17 Co 6/2014-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání 1. žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 5. 2014, č. j. 17 Co 6/2014-48, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 12. prosince 2016JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4446/2016, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.4446.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies