3 Tdo 1566/2016

02. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265o odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 2. 12. 2016 v trestní věci obviněného K. K. takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se odkládá obviněnému K. K. výkon rozhodnutí, a to rozsudku Okresního soudu v Písku ze dne 14. 3. 2016, sp. zn. 5 T 233/2013, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 11. 8. 2016, sp. zn. 14 To 168/2016, ve výroku o trestu,a todo doby rozhodnutí o podaném dovolání obviněného.Odůvodnění:


Rozsudkem Okresního soudu v Písku ze dne 14. 3. 2016, sp. zn. 5 T 233/2013, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 11. 8. 2016, sp. zn. 14 To 168/2016, byl obviněný K. K. uznán vinným přečinem těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „tr. zákoník“)

Za tento trestný čin mu byl podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku uložen trest odnětí svobody v trvání 1 (jednoho roku), jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 2 (dvou) roků. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byli poškozený V. M., bytem Č., okr. P., a poškozená Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR – pobočka Praha, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, odkázáni se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočce v Táboře ze dne 11. 8. 2016, sp. zn. 14 To 168/2016, podal obviněný K. K. prostřednictvím svého obhájce dovolání (doručené Nejvyššímu soudu dne 7. 11. 2016).

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. může předseda senátu Nejvyššího soudu před rozhodnutím o dovolání odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání.

Aniž by bylo jakkoli předjímáno rozhodnutí Nejvyššího soudu o shora podaném dovolání obviněného, aplikoval předseda senátu Nejvyššího soudu po prostudování předloženého spisu své právo ve smyslu ustanovení § 265o odst. 1 tr. ř., neboť má zato, že v daném případě k tomuto postupu existují důvody a rozhodl o odložení výkonu rozsudku Okresního soudu v Písku ze dne 14. 3. 2016, sp. zn. 5 T 233/2013, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 11. 8. 2016, sp. zn. 14 To 168/2016, ve výroku o trestu,a todo doby rozhodnutí o podaném dovolání obviněného.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 2. 12. 2016JUDr. Petr Šabata
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 2016, sp. zn. 3 Tdo 1566/2016, ECLI:CZ:NS:2016:3.TDO.1566.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies