II. ÚS 509/99

03. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti J. B., t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst.1 písm.a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl, neboť navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě jí k tomu určené.

Dne 4. 11. 1999 obdržel Ústavní soud podání stěžovatelky, z jehož obsahu vyplynulo, že směřuje jak proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 10. 1999, sp. zn. 24 Co 365/99, jimž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Sokolově ze dne 24. 6. 1999, č. j. 3 C 162/97-71, tak i proti platnosti kupní smlouvy, uzavřené mezi stěžovatelkou a firmou Z., s. r. o.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval soudce zpravodaj navrhovatelku k odstranění vad podání a doplnění návrhu ve smyslu písemného poučení v 30 denní lhůtě od doručení přípisu.

Stěžovatelka převzala písemnou výzvu, včetně poučení dne 17. 11. 1999. Ve stanovené 30 denní lhůtě vady návrhu neodstranila ani své podání nijak nedoplnila, takže soudci zpravodaji nezbylo než podanou ústavní stížnost ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 3. ledna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2000, sp. zn. II. ÚS 509/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies