I. ÚS 518/99

04. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Klokočky a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Vladimíra Paula ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatele JIHOKOV, v. d., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 9, zastoupeného JUDr. Františkem Vavrochem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II. č. 6, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 8. 1999, čj. 5 Co 2245/99 - 222, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 11. 10. 1999, označeným jako ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, uvedenému v záhlaví tohoto usnesení.

Podáním ze dne 8. 12. 1999 vzal stěžovatel svou ústavní stížnost zpět s tím, že dne 27. 10. 1999 byla mezi účastníky sporného řízení uzavřena dohoda o rozvázání členského a pracovního poměru a odpadl tak důvod, aby ústavní stížnost byla projednána.

S ohledem na to, že ke zpětvzetí ústavní stížnosti došlo za podmínek uvedených v § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2000

JUDr. Vladimír Klokočka
předseda I. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 1. 2000, sp. zn. I. ÚS 518/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies