IV. ÚS 515/99

05. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 515/99


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu B. B. a D. B.,
t a k t o :
Návrh se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 21.10.1999 byl Ústavnímu soudu doručen návrh stěžovatelů označený jako ústavní stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 19.5. 1999, č.j. 24 Co 73/98-171, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Kladně ze dne 26.2.1997, č.j. 12 C 279/91.
Výzvou ze dne 16.11.1999 byli navrhovatelé vyzváni k odstranění vad návrhu s poučením, že návrh bude odmítnutý, pokud navrhovatel neodstraní vady do 30 dnů od doručení výzvy. Navrhovatelům byla výzva doručena 26.11.1999 a ve stanovené lhůtě vady neodstranili.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Za tohoto stavu věcí nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 05.01.2000


JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 1. 2000, sp. zn. IV. ÚS 515/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies