III. ÚS 531/99

05. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu L. M., na postup orgánů činných v trestním řízení, probíhajícímu pod ČVS - KVV 267/10-99,

t a k t o :
N á v r h s e o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 27. 10. 1999 návrh na zahájení řízení, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 29. 10. 1999. Předmětný návrh směřoval proti postupu orgánů činných v trestním řízení v případu ČVS - KVV 267/10-99, jehož je navrhovatel účastníkem.
Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 24. 11. 1999. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 24. 12. 1999, posledním dnem lhůty tedy byl den 27. 12. 1999.
S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 1. 2000, sp. zn. III. ÚS 531/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies