IV. ÚS 481/99

06. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 481/99
Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti M. I., proti omezení osobní svobody při zadržení Policií ČR dne 7. 9. 1999,

takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 29. 9. 1999 doručeno podání označené jako "Stížnost proti porušení zákona a porušování lidských práv", směřující proti postupu Policie ČR při zadržení stěžovatele dne 7. 9. 1999.
Vzhledem k tomu, že podání nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), byl stěžovatel přípisem ze dne 5. 10. 1999 (doručení vykázáno dne 7. 10. 1999) poučen o způsobu a podmínkách pro řízení před Ústavním soudem, a zejména upozorněn na povinnost právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad návrhu, tj. k zaslání plné moci a advokátem sepsaného návrhu v potřebném počtu vyhotovení, mu byla stanovena lhůta 35 dnů, která uplynula dnem 11. 11. 1999.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že do dnešního dne stěžovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené, a proto mu nezbylo než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2000


JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 1. 2000, sp. zn. IV. ÚS 481/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies