III. ÚS 605/99

10. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelky M.S., o návrhu ze dne 25. listopadu 1999, takto:

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :
Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 6. prosince 1999, se navrhovatelka domáhala přezkoumání rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 11 Co 104/99-42, ze dne 14. dubna 1999.
K tomu, aby předmětný návrh mohl byl kvalifikován jako ústavní stížnost, byla navrhovatelka dne 15. prosince 1999 vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučena o následcích nesplnění výzvy [§41 písm. h) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovatelce 20. prosince 1999, ve lhůtě vady odstraněny nebyly, zejména navrhovatelka nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30 citovaného zákona).
Pro výše uvedené byl návrh, v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1093 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2000

JUDr. Pavel Hollander
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2000, sp. zn. III. ÚS 605/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies