IV. ÚS 575/99

10. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 575/99

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti J. M.,
t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní soud obdržel dne 17. 11. 1999 podání stěžovatele, vězeňské službě k přepravě podané dne 15. 11. 1999, které nemá náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, z jehož obsahu je sice možno dovodit nesouhlas se způsobem vyšetřování trestní věci proti němu vedené - v podání však nijak neoznačené - i proti délce trvání vazby, nicméně s ohledem na to, že podání je datováno dnem 28. 11. 1998 (přitom je téměř shodné jako podání evidované u zdejšího soudu pod sp. zn. III. ÚS 504/98), je třeba z něj dovodit, že výhrady se týkají postupu orgánů činných v trestním řízení z doby datu podání předcházejícího, a v takovém případě je třeba toto podání - jak shora uvedeno, došlé teprve v listopadu následujícího roku - považovat v poměru k uváděným výhradám za evidentně opožděně podané s ohledem na 60 denní lhůtu stanovenou v ustanovení § 72 odst. 2 citovaného zákona pro podání ústavní stížnosti. Za tohoto stavu nezbylo, než uvedenou stížnost, jako stížnost podanou po lhůtě zákonem pro její podání stanovené, podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnout.

Pro informaci stěžovatele a pro případ, že některé z jím tvrzených zásahů do jeho základních práv přetrvávají, se přikládá poučení o tom, kdy a za jakých podmínek je možno ústavní stížnost podat.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2000

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2000, sp. zn. IV. ÚS 575/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies