IV. ÚS 557/99

10. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 557/99


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti D. K., zastoupeného JUDr. V.K., advokátem,proti rozhodnutí Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR v Praze, čj PPR-883/RDP-99, ze dne 18. 6. 1999,


t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 11. 11. 1999, poštovnímu úřadu k přepravě předanou dne 10. 11. 1999, domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR (i rozhodnutí jemu předcházejících) z důvodů, které blíže ve svém podání rozvádí. Jak Ústavní soud zjistil dotazem u ředitele uvedeného orgánu, bylo stěžovateli napadené rozhodnutí doručeno dne 7. 7. 1999. Tímto dnem počala stěžovateli běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti, stanovená v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jestliže tedy stěžovatel podal ústavní stížnost teprve dnem 10. 11. 1999, stalo se tak po lhůtě pro její podání zákonem stanovené, a proto musela být podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnuta, aniž byl stěžovatel dále vyzýván k odstranění formálních vad jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 10. ledna 2000


JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2000, sp. zn. IV. ÚS 557/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies