II. ÚS 438/99

11. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

11. ÚS 438/99

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatele J. T., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 6. 1999, j. 9 Co 272/99-121, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Dne 7. 9. 1999 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele, která vykazovala podstatné vady. K návrhu byla přiložena pouze kopie plné noci.
Ústavní soud vyrozuměním o vadách návrhu ze dne 22. 9. 1999 vyzval stěžovatele k jejich odstranění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Výzva byla stěžovateli doručena dne 28. 9. 1999. Stěžovatel vady ve stanovené lhůtě neodstranil a lhůta marně uplynula.
Z obsahu ústavní stížnosti a spisu Okresního soudu v Teplicích, sp. zn. D 170/97, Ústavní soud zjistil, že ústavní stížnost směřuje proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 6. 1999, čj. 9 Co 272/99-121, kterým bylo odmítnuto odvolání stěžovatele, proti usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 10. 10. 1996, j. D 548/96-67.
Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"), je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.
Podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu,, jímž bylo odvolání odmítnuto.
V důsledku toho lze stěžovateli vytknout i nevyčerpání všech procesních prostředků, poskytovaných zákonem k ochraně jeho práva.
Vzhledem ke shora uvedenému proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh ústavní stížnosti mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnout

II. ÚS 438/99
z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona a z důvodu nepřípustnosti návrhu podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona.


P o u č e n í: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.
V Brně dne 11. 1. 2000
Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2000, sp. zn. II. ÚS 438/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies