III. ÚS 590/99

13. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 590/99

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 13. ledna 2000 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky, ve věci ústavní stížnosti navrhovatele G. spol. s r. o. zastoupeného JUDr. M. D., advokátkou, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 41 Cm 205/99, ze dne 3. května 1999, a Vrchního soudu v Praze č. j. 6 Cmo 289/99-61, ze dne 13. září 1999, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. května 1999, sp. zn. 41 Cm 205/99, a Vrchního soudu v Praze ze dne 13. září 1999, č. j.
6 Cmo 289/99-61, s tím, že podle jeho přesvědčení soudy těmito rozhodnutími porušily právo, zaručené mu čl. 36 odst. l Listiny základních práv a svobod. Poukázal na nemožnost zaplatit soudní poplatek a na skutečnost, že alespoň jeho část poskytl za něj jiný subjekt, s nímž se na úhradě dohodl. Proto zastavení řízení soudem I. stupně a potvrzení jeho rozhodnutí odvolacím soudem považuje za nesprávné.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu spisu Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 41 Cm 205/99 nebyl shledán zásah do práv stěžovatele, jichž se v návrhu dovolává. Soudy obou stupňů vycházely ze zjištění, že soudní poplatek ve výši 197.912,- Kč nebyl navrhovatelem ve stanovené lhůtě zaplacen, o zastavení řízení rozhodly v souladu s § 9 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - o soudních poplatcích.
Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný podle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. ledna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2000, sp. zn. III. ÚS 590/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies