III. ÚS 533/99

24. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 533/99

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele J. M., o návrhu ze dne 27. října 1999,
t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 1. listopadu 1999, se navrhovatel domáhal přezkoumání rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, vydaného ve věci sp. zn. 11 C 2735/99.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud dne 9. listopadu 1999 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž za tímto účelem stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy a poučil jej o následcích neodstranění vytčených vad [§ 41 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Přes opakovanou výzvu, doručenou navrhovateli dne 13. listopadu 1999 a 16. prosince 1999, a prodloužení lhůty do 3. ledna 2000, vady odstraněny nebyly, zejména navrhovatel nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 citovaného zákona).
Pro výše uvedené byl návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. ledna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2000, sp. zn. III. ÚS 533/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies